Een presentatiefilmpje houdt uw interactieve website levendig.

Radioamateur

BIPT

Het radioamateurisme is een technische hobby die te maken heeft met radiocommunicatie en die radioamateurs over de hele wereld met elkaar in contact brengt. Deze contacten zijn beperkt tot beleefdheidsformules en technische uitwisselingen. Een radioamateur die houder is van een A-vergunning (HAREC) kan ook zijn eigen materiaal bouwen.

Elke actieve radioamateur die wil uitzenden, moet over een vergunning beschikken.

Dit is enkel mogelijk na het verkrijgen van uw certificaat die u wordt opgestuurd na het slagen van een examen. 

Elke radioamateur krijgt een vergunning met een roepnaam die wordt toegekend volgens specifieke criteria.

Om een radiovergunning of andere wijzigingen te verkrijgen, dient u uw aanvraag naar het BIPT te versturen.

Ofwel via ons portaal:  www.bipt.be/nl/consumenten/radio/radioamateurs

Ofwel via dit formulier: formulier

 

 

 

 

                               Bekijk het filmpje: "Amateurradio, een hobby voor de 21ste eeuw".

 

 

 

 

UBA

De UBA (Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs) is een vereniging van mensen, met één gemeenschappelijk interessepunt: ze hebben allemaal belangstelling in de techniek van de radiocommunicatie.

De statuten leggen duidelijk vast dat het radioamateurisme een technische hobby is en geen communicatiehobby zoals CB (Citizen Band). Het radioamateurisme is erkend door de International Telecommunications Union (de ITU is een afdeling van de Verenigde Naties die instaat voor de verdeling van het radiospectrum en die alle procedures met betrekking tot telecommunicatie vastlegt) en wordt erkend als een DIENST (net zoals de land-mobiele dienst, de maritieme dienst, enz…), dit wegens de vele bijdragen en diensten die het radioamateurisme gedurende bijna één eeuw aan de gemeenschap heeft gebracht.

Lees meer ...

 

Examens RadioAmateur

Voor het behalen van een vergunning is een examen vereist.

Lees meer...

Proefexamen

Reglementering en wetgeving

 

Vergunning

De vergunning bestaat uit een tweeledige structuur waarvan de Basisvergunning en de HAREC-Vergunning deel uitmaken.
 
Een kandidaat radioamateur hoeft niet noodzakelijk eerst een Basisvergunning te bezitten om toegelaten te worden tot het examen voor de HAREC-Vergunning.

Leerstof basisvergunning

Programma van het HAREC-examen

 

Techniek

Artikels

 

Morse examen

Gezien de beslissingen genomen door de ITU tijdens WRC2003, heeft het BIPT besloten het morse-examen af te schaffen vanaf de datum van 1 augustus 2003. 

Ziehier nog even de Morsecode:

 

 

ON7QJ

Isi Saelaert