Een presentatiefilmpje houdt uw interactieve website levendig.

Velm

Bewonersinfo1. Stadsdiensten

2. Grofvuil
3. GFT-sticker + afvalkalender
4. Papier
5. Duurzame kerstbomen
6. Wateroverlast
7. Belastingaangifte
8. Containerpark via afspraak
9. Zacht water in Velm

 

1. Stadsdiensten

U kunt hier een afspraak maken voor de diensten:

Burgerzaken - Consumptiebonnen - Containerpark - Omgeving en wonen


2. Grofvuil


Het grofvuil wordt om de drie maanden opgehaald.
14 dagen vòòr de ophaaldag telefoneer je naar de ophaaldienst: 011 70 16 70.
Prijs en hoeveelheid:

€ 6,00 per halve m³
minimum € 6,00 per ophaling
maximum 2 m³, 40 kg, 2 m
Hoe betalen : met overschrijving.

(zie ook onderaan de pagina)
3. GFT-sticker en de nieuwe blauwe zak


Vanaf 1 april zal iedere GFT-container een nieuwe sticker moeten dragen.

Prijs:

€ 40,00 voor een grote container (120 liter)
€ 15,00 voor een kleine container (40 liter)

GFT
Indien de ophaaldag een feestdag is, verschuift de ophaling naar de eerstvolgende werkdag. De GFT-container wordt enkel geledigd als hij voorzien is van een betaalsticker.

Wat is gft?

• Plantaardig en dierlijk keukenafval en etensresten
• Eieren en eierschalen
• Mest van kleine huisdieren (cavia, konijn)
• Schillen en restjes van groenten en fruit
• Koffiedik, papieren koffiefilters 
• Noten, pitten en zaden 
• Plantaardig en dierlijk keukenafval en etensresten 
• Vlees- en visresten, schaaldierresten 
• Eieren en eierschalen 
• Vaste zuivelproducten (bv. kaasresten)
• Keukenrolpapier
• Broodresten
• Snijbloemen en kamerplanten (zonder aardkluit) 
• Gras 
• Bladeren en onkruid
• Klein tuin- en snoeiafval, haagscheersel 
• Schaafkrullen en zaagmeel van onbehandeld hout 
• Mest van kleine huisdieren (cavia, konijn, ....)

Wat is geen gft? 

• Vloeistoffen (bv. soep, melk, koffie, ...) 
• Sauzen, vet en oliën > huisvuil
• Theezakjes, koffiepads > huisvuil 
• Frituurvet en –olie > kga
• Schelpen van mossels, oesters, .... > huisvuil 
• Mest van grote huisdieren (honden, katten, ...) of in grote hoeveelheden > huisvuil
• Beenderen en slachtafval> huisvuil
• Dierenkrengen
• Wegwerpluiers en maandverband >huisvuil
• Stof uit de stofzuiger> huisvuil
• Kattenbakvulling en vogelkooizand > huisvuil 
• Schelpenzand uit vogelkooi > huisvuil 
• Asresten en houtskool > huisvuil
• Aarde en zand > recyclagepark
• Kurk
• Behandeld hout (met verf, vernis, …)

Geen theezakjes en koffiepads meer in de gft
Om de verspreiding van plastics in het milieu verder te beperken, horen theezakjes en koffiepads niet meer in het gft. Uit onderzoek blijkt immers dat deze kunststoffen bevatten. Papieren koffiefilters mogen nog wel in het gft gesorteerd worden.

 

Bij de nieuwe blauwe zak gelden er andere sorteerregels.

 

AFVALKALENDER klik hier ...
4. Papier

Sint Martinusscouts Velm


Beste Velmenaar,

Reeds enkele jaren mogen wij ervoor zorgen dat u elke tweede zaterdag van de maand* verlost wordt van uw oud papier en karton.
Wij zouden u vriendelijk willen vragen op enkele puntjes te letten wanneer u het papier aan de deur zet:

Zou u het papier voor 9.00 uur willen buitenzetten a.u.b.?
Om rondzwervend vuil te vermijden: gelieve het papier stevig samen te binden of in een gesloten kartonnen doos of zak te steken (niet in plastic zakken of houten kisten a.u.b. omwille van recyclage)
Bent u ons vergeten? Kom uw papier dan a.u.b. niet aan de containers zetten als wij daar al weg zijn (om zwerfvuil in de buurt te vermijden). De volgende maand halen we het graag bij u thuis op.
Wij danken u op voorhand voor uw begrip en medewerking en groeten u vriendelijk,


De scoutsleiding.


* tenzij anders vermeld in het Stedelijk Informatieblad.

5. Duurzame Kerstbomen

De buurtcomite's van Velm slaan de handen in elkaar en maken samen duurzame kerstbomen. Deze zullen in de straten en op het dorsplein zorgen voor de kerstsfeer!

Heb je interesse om hier ook iets mee te doen in jouw buurt? Neem gerust contact op: 0474/80.16.79.

Door een druk op de witte knop op de transformator kan de lichtsterkte (dimmer) van de lampjes
aangepast worden (5 standen). De knop 5 sec. ingedrukt houden activeert de timer. De lampjes zullen dan 8
uur continue branden, elke dag opnieuw vanaf hetzelfde uur. Opnieuw 5 sec indrukken schakelt timer uit.

 

 

6. Wateroverlast

Herinnert u zich deze nog?

 

De voorbije jaren heeft de dienst Infrastructuur van de stad Sint-Truiden heel wat maatregelen genomen. Sinds juni 2019 hebben we ook niet stilgezeten en is bestudeerd wat we bijkomend kunnen doen om onze dorpen te beschermen tegen de genadeloze kracht van het water.

Dat hebben we voorgesteld op infoavonden voor de bewoners van de getroffen dorpen:
- op dinsdag 22 oktober 2019 voor Velm, Kerkom, Halmaal, Bevingen en Aalst

 

 

 

 

7. Belastingaangifte via het internet


U kunt uw belastingaangifte ook via het internet indienen, via Tax-on-Web.
Wie zich registreert, met een token of met de elektronische identiteitskaart, kan daar de volledige aangifte doen en krijgt onmiddellijk een bevestiging van ontvangst. Daarna kan ook een berekening gedaan worden van de belastingen. Zo kunt u zien hoeveel u volgend jaar moet betalen/terugkrijgen.

Bewijzen voor de aftrek van bijvoorbeeld een hypothecaire lening moeten niet opgestuurd worden, maar kunnen altijd worden opgevraagd.

Naast de on-line versie blijft er natuurlijk nog altijd een papieren belastingaangifte bestaan.
8. Containerpark

HET CONTAINERPARK IS TIJDELIJK ENKEL OPEN OP AFSPRAAK VIA AFSPRAKEN op 011 70 14 14 of via de afsprakenmodule.

 

 • De toegang is beperkt. Er wordt slecht een beperkt aantal wagens per uur toegelaten volgens reservatie.
 • Elke kaarthouder kan maximum 1 bezoek per 14 dagen aan het park brengen.
 • Kom ALLEEN naar het park. Indien het niet anders kan met MAX. 2
 • Blijf tijdens het aanschuiven in uw wagen zitten.
 • Je kan voorlopig enkel elektronisch betalen. 
 • HOU AFSTAND (1,5 meter) 
 • Asbest & kleding kan NIET.
 • Er is voorlopig geen afhaling van compost of houtsnippers.
 • De gratis lenteschoonmaakactie is UITGESTELD tot na de crisis.
 • Volg altijd de richtlijnen van de parkwachter.
 • Ophaling van het snoeiafval en glasophaling blijven doorgaan aan huis zoals voorzien op je afvalkalender


en maak een afspraak (Create appointment).

 

MILIEU-INFOLIJNEN
tel. 011 70 14 70 en 011 70 14 73

CONTAINERPARK
tel. 011 67 23 85 - Nijverheidslaan
Schurhovenveld 4032 - 3800 Sint-Truiden

OPENINGSUREN CONTAINERPARK
• dinsdag: van 12.30 tot 16 uur
• woensdag: van 12.30 tot 19 uur
• donderdag en vrijdag: van 10 tot 11.50 en van 12.30 tot 16 uur
• zaterdag: van 9 tot 11.50 en van 12.30 tot 16 uur

PMD (Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons)
Op dezelfde dag als de groene GFT-container. Indien de ophaaldag een feestdag is, verschuift de ophaling naar de eerstvolgende werkdag.

PAPIER EN KARTON
Huis-aan-huisophaling: de eerste volledige week van elke maand op dezelfde dag als het GFT of het huisvuil.
Er mag maximum 1 m3 worden meegegeven bij de huis-aan-huisinzameling.

GLAZEN FLESSEN EN BOKALEN
Huis-aan-huisophaling: 1 keer per maand op dezelfde dag als het huisvuil.

OP HET CONTAINERPARK KUNT U TERECHT MET DE VOLGENDE AFVALSTOFFEN:

• papier en karton
• afvalolie
• frituurolie en –vetten
• wit en gekleurd glas
• vlak glas
• autobanden , auto-accu’s
• textiel, lederwaren,
• recycleerbaar plastiekafval
• piepschuim (wit), uitgezonderd piepschuim van voedingswaren
• afgedankte elektronische en elektrische apparaten
• KGA (Klein Gevaarlijk Afval)
• metalen
• P(lastiek flessen en flacons)
• M(etalen verpakkingen)
• D(rankkartons)
• snoeihout en tuinafval
• bouwpuin
• eterniet
• roofing
• grofvuil
• batterijen
• afbraakhout (onbehandeld)

GROFVUIL
Opgelet! Het grofvuil wordt om de drie maanden ENKEL NA TELEFONISCHE MELDING op het centrale meldpunt 011 70 16 70 opgehaald in de maanden januari, april, juli en oktober. De juiste ophaaldatum wordt je meegedeeld bij de melding. Dit kan dus een andere dag zijn dan de normale ophaaldag.

Tijdens de weken, waarin het grofvuil - na melding - wordt opgehaald kan je gratis met de reglementaire fractie van grofvuil terecht op het containerpark. Uiteraard kan je met herbruikbare spullen ook terecht bij het kringloopcentrum in Sint-Truiden tel. 011 67 36 49.

Wat kan je aanbieden bij de huis-aan-huisinzameling van grofvuil?

Alle afvalstoffen uit de normale werking van een particuliere huishouding en de gelijkgestelde afvalstoffen die omwille van de
omvang, de aard en/of het gewicht niet in de officiële huisvuilzak kunnen, zoals oud meubilair, een kinderwagen …

Zijn geen grofvuil: papier en karton, textiel, glas, KGA, GFT-afval, snoeihout, bederfbare stoffen (zoals krengen en afval van geslachte dieren), plastiek, metaal, PMD, afgedankte elektrische en elektronische toestellen, bouwen sloopafval, eterniet, roofing en andere teerhoudende producten, houtafval, metalen gemengd, autobanden en andere afvalstoffen die selectief kunnen ingezameld worden.

SNOEIAFVAL
Snoeihout van bomen, struiken, planten en kerstbomen ontdaan van alle versieringen wordt apart opgehaald in de maanden januari, april en oktober. Het snoeisel moet samengebonden zijn in bundels van max. 1,5 m lengte en 25 kg. Het totaalvolume mag max. 4 m3 bedragen. Deze ophaling is gratis.

COMPOSTVATEN, -BAKKEN EN WORMENBAKKEN
Te verkrijgen op het stadswerkhuis, Schurhovenveld 1032 (Sint-Jorisstraat). Een compostvat kost 15,00 EUR en een compostbak
kost 25,00 EUR. Een wormenbak kan besteld worden via de milieudienst, tel. 011 70 14 73, en kost 12,50 EUR.

INZAMELING TEXTIEL
Op Paasmaandag en op 11 november (Wapenstilstand) is er een ophaling van textiel door de Lions Club ten voordele van de VZW WIRIC. Men kan het textiel ook steeds brengen naar de textielcontainers in de wijken of op het containerpark.

HERBRUIKBARE GOEDEREN
Kringloopcentrum ‘De Springplank’ Sint-Truidersteenweg 150 - 3500 Hasselt
Voor ophalingen aan huis, bellen naar 011 27 35 75 De kringloopwinkel Sint-Truiden bevindt zich in de Wildebamp 4, tel. 011 67 36 49.

OPHALING VAN BEPAALDE AFVALFRACTIES BIJ MINDERMOBIELEN
Info bij de milieudienst: 011 70 14 73.

9. Zacht water in Velm

Vanaf 27 maart 2017 hebben ruim 15.000 gezinnen in grote delen van Sint-Truiden zacht water vanuit de nieuwe onthardingsinstallatie in Velm. De hardheid wordt vanaf dan verlaagd tot 18 Franse graden.

Niet het volledige grondgebied van Sint-Truiden krijgt water via de installatie van Velm. In Duras, Gorsem, Runkelen, Brustem, Ordingen en Zepperen stroomt er van nature minder hard water uit de kraan (+/- 35 Franse graden). Deze zones komen later aan de beurt, wanneer er een ontharding in Nieuwerkerken wordt gebouwd.

De grens tussen zacht en hard water stemt niet helemaal overeen met de grenzen van de deelgemeenten. Elke klant die zacht water krijgt, wordt daarom ingelicht per brief.

De Watergroep bouwde een nieuw waterreservoir in Velm

Lees meer...

Waterhardheid

De hardheid van water is de som van het aanwezige calcium en magnesium, twee stoffen die essentieel zijn voor de gezondheid. Hard water is dus ook gezond drinkwater.

Lees meer...

 

 

 

 

Nuttige telefoons

 

Apotheek Lammens Velmerlaan 192 011 68 74 44
Dokter Lammens Alja Halingenstraat 10 011 68 23 33
Dokter Roussel Patrick Velmerlaan 195 011 68 90 72
Gemeenteschool Velm Halingenstraat 59 011 68 07 09
Kinesist Desard Greet Velmerlaan 241 011 67 33 33
Kinesist Schurmans Paula Velmerlaan 206 011 68 62 38
Kinesist Parent Sonja Jufferstraat 5 011 68 55 87
Reservaties Parochiezaal Velm Velmerlaan 178 011 68 81 80
Talencentrum Velm Halleweg 32 011 68 82 60
Tandarts Ouwerx Anne Bornstraat 35 011 68 02 95
Tandarts  Vandormael Yolande Velmerlaan 57 011 68 55 24
Stad Sint-Truiden Administratief centr. 011 70 14 14
Stad Sint-Truiden OCMW 011 69 70 30Noodnummers

 

 

Onmiddellijke ondersteuning bij noodgevallen

Medisch 100         Brandweer 100

Politie 101            Algemeen 112

 

Aids- en Soatelefoon

078 15 15 15

http://www.sensoa.be/

 

Ambulace /Brandweer

112 (ook 100 voor België)

http://www.brandweer.start.be/

 

Amnesty Int. Vlaanderen

03 271 16 16

http://www.aivl.be/

 

Anonieme Alcoholisten

03 239 14 15

http://www.aavlaanderen.org/

 

Antigifcentrum

070 245 245

http://www.poisoncentre.be/

 

Awel

102 (Kinder- en jongerentelefoon)

http://www.awel.be/

 

Brandwondencentra

02 268 62 00  -  03 217 75 95  -  016 33 22 11

http://www.brandwonden.be/index.php/brandwondencentra/nl/

 

Card Stop

078 170 170

http://www.cardstop.be/

 

Child focus

116 000    +32 2 475 44 99 (buiten België)

http://www.childfocus.be/

 

Civiele bescherming

050 81 58 41

http://www.civieleveiligheid.be/

 

De Druglijn

078 15 10 20

http://www.druglijn.be/

 

De Vlaamse infolijn

1700

http://www.vlaanderen.be/

 

Diabetes infolijn

0800 96 333

www.diabetes.be

 

Dopinglijn

02 553 35 37 (kantooruren)

http://www.dopinglijn.be/

 

Duikongevallen

050 55 86 89

http://www.seamasters.be/

 

Elk vermoeden van geweld telt!

1712

http://www.1712.be/

 

Europees noodnummer

112

http://www.112.be/

 

Gaia

02 245 29 50

http://www.gaia.be/

 

Holibifoon

0800 99 533

cavaria.be/holebifoon

 

Kankertelefoon

0800 15 802

http://www.kanker.be/

 

Meldpunt bejaardenmishandeling

078 15 15 70

http://www.meldpuntouderenmishandeling.be/

 

Mutas

02 272 09 00 (vroeger Eurocross)

http://www.mutas.be/

 

Politie

101 011 70 19 11 (verdachte handelingen)

http://www.polfed-fedpol.be/home_nl.php

 

Rode Kruis-Vlaanderen

105

http://www.rodekruis.be/

 

Tele-onthaal

106

http://www.tele-onthaal.be/

 

Teleblok

0800 13 14 4

http://www.teleblok.be/

 

VAB reisbijstand

078 222 222    +32 2 253 65 65 'buiten België)

http://www.vab.be/

 

Vertrouwenscentrum kindermishandeling

0800 970 79

http://www.kindermishandeling.be/

 

Vlaamse wegentelefoon

1700

http://www.wegenenverkeer.be/

 

Meldpunt wegen 

1700     Ook voor fietspaden!

meldpuntwegen.be/

 

Wachtdiensten (apothekers)

0900 105 00

http://www.apotheek.be/

 

Zeereddingsdienst

059 70 10 00

http://www.vbzr.be/

 

Zelfmoordpreventie

1813  of  02 649 95 55

http://www.preventiezelfdoding.be/

   
 

Astmastichting Limburg

013 44 36 39

http://www.astma-en-allergiekoepel.be/

 

Storingsnummer electriciteit-gas-kabelTV

011 72 20 40

 

Telenet: internet en telefoon

015 66 66 66

 

Proximus - Belgacom - Storingen

1280

 

Het Vlaamse Kruis

03 226 25 45

0478 20 30 20

 

Meldpunt Sluikstorten

0800 93 511

 

Wachtdienst waterbedrijven

016 30 13 40

 

Vluchthuis v.z.w.

011 60 69 81

032 26 09 05